Wyprawy
polski pilot

Gabon z Sao Tome

Cena:
4200 EUR
Przelot: 3500 - 4800 PLN
Sao Tome, Gabon

Wyprawa do najprawdziwszej równikowej Afryki, do miejsc niezmiernie rzadko odwiedzanych przez turystów, gdzie spotkamy się z wielką życzliwością mieszkańców oraz dziką, nietkniętą ludzką ręką naturą.
Gabon wielkością dorównujący Polsce, prawie w całości porośnięty jest tropikalną dżunglą, która dopiero w 2008 roku została przebyta przez ekipę National Geographic, pod przywództwem Michaela Fraya.

W trakcie wyprawy między innymi zamieszkamy w obozie w dżungli, będziemy tropili dzikie goryle nizinne oraz kolorowe mandryle. Zobaczymy także tradycyjne rytuały Bwiti, by na koniec cieszyć oczy rajskimi plażami tropikalnej Wyspy Sao Tome.

minimalna liczba uczestników przy której wyjazd jest realizowany to 6 osób.

przyjmujemy zgłoszenia - REZERWACJA   -

Program

DZIEŃ 1

Berlin/Warszawa - Libreville   /   
Spotkanie z pilotem MK Adventure na lotnisku w Berlinie i wylot do Gabonu. Po przylocie do Libreville spotkanie z naszym lokalnym przewodnikiem i transfer do hotelu. W zale?no?ci od godziny przylotu mo?liwe samodzielne spacery po mie?cie.
Kolacja we w?asnym zakresie. Nocleg w hotelu w Libreville.

DZIEŃ 2

Libreville – Park Lekedi   /   
Po ?niadaniu w hotelu jedziemy na lotnisko i lecimy do Franceville. St?d wyruszamy w 100 kilometrow? podró? do Lekedi. Kwaterujemy si? w hotelu/lodgy, jemy obiad i wyruszamy na wycieczk? w poszukiwaniu „gangów” Mandryli. Lekedi to niewielki (ok. 14 000 ha), ale bardzo zró?nicowany geograficznie park. Na jego terenie znajdziemy las deszczowy, sawann?, bagna, rzeki oraz jeziora. W parku znajduje si? wiele platform z których mo?na obserwowa? zwierz?ta, zw?aszcza mandryle i szympansy. W 2010 roku otworzono „wysp? goryli” na której zamieszka?y osierocone goryle. Kiedy przyby?y do parku mia?y po kilka miesi?cy. Park Lekedi jest jedynym miejscem w Gabonie, gdzie gwarantowane jest obserwowanie zwierz?t. Kolacja i nocleg w Lekedi.

DZIEŃ 3

Park Lekedi   /   
Po ?niadaniu udajemy si? na safari po parku. W Lekedi ?yj? bawo?y (z wygl?du nie przypominaj? tych, które znamy z safari w Afryce wschodniej), impale, dziki, wiele gatunków ma?p oraz ptaków. Po safari wracamy do lodgy na obiad i krótki odpoczynek. Po po?udniu p?yniemy w odwiedziny do wspania?ych, wychowanych przez ludzi goryli nizinnych.
Kolacja i nocleg w Lekedi.

DZIEŃ 4

Park Lekedi – nocny poci?g do Lope   /   
Wcze?nie rano udajemy si? z kolejn? wizyt? do naszych ulubie?ców-goryli. Do lodgy wracamy na obiad, a nast?pnie opuszczamy park i udajemy si? do Poubara, gdzie znajduje si? prawie stuletni most zbudowany z liany. Do odwa?nych ?wiat nale?y…Przedzieramy si? przez most na drug? stron? rzeki…i z powrotem! Je?li czas pozwoli udamy si? tak?e nad znajduj?cy si? w okolicy wodospad Poubara. Po mro??cym krew w ?y?ach do?wiadczeniu jedziemy na nocny poci?g do Lope.
Kolacja we w?asnym zakresie. Nocleg w poci?gu.

DZIEŃ 5

Park Narodowy Lope   /   
Rano przyje?d?amy do hotelu w Lope. Jemy ?niadanie i mamy czas na odpoczynek. Po obiedzie wyruszamy na safari po parku. Park Narodowy Lope to pierwszy obszar chroniony w Gabonie. Powsta? ju? w 1946 roku, a w 2007 roku wpisano go na list? UNESCO. Obejmuje on ogromne po?acie lasu deszczowego, a w pó?nocnej cz??ci sawann?. Jest to raj dla mi?o?ników przyrody. Na obszarze 5 000 kilometrów kwadratowych ?yje ok. 5 tysi?cy goryli nizinnych. Poza nimi w parku spotka? mo?na mandryle, które ??cz? si? w grupy licz?ce nawet po kilka tysi?cy osobników, szympansy, 2 gatunki koczkodanów, ponad 400 gatunków ptaków, hipopotamy oraz s?onie le?ne.
Kolacja i nocleg w hotelu w Lope.

DZIEŃ 6

Park Narodowy Lope   /   
Po ?niadaniu w hotelu w Lope jedziemy na Camp Mikongo. Kilka lat temu prowadzono tu obserwacje goryli i próbowano je przyzwyczai? do obecno?ci cz?owieka. Program zosta? wstrzymany po tym, jak goryl przyszed? do wioski i zosta? zabity. Po rozstawieniu obozu udajemy si? do d?ungli w poszukiwaniu dzikich goryli. Las Deszczowy nie jest ?atwym miejscem do spacerów. Pokonujemy liczne tereny podmok?e, przewrócone drzewa i strumienie. Do?wiadczony tropiciel pokazuje nam liczne ?lady pozostawione prze te niezwyk?e zwierz?ta. Przed zapadni?ciem zmroku wracamy do naszego obozu. Kolacja i nocleg w Mikongo Camp.

DZIEŃ 7

Park Narodowy Lope – nocny poci?g do Libreville   /   
Po ?niadaniu, zaopatrzeni w lunch box, wyruszamy na kolejne kilka godzin do lasu w poszukiwaniu goryli nizinnych oraz innych zwierz?t. Na camp wracamy w godzinach popo?udniowych. Pakujemy baga?e do samochodu i udajemy si? do Lope. Tutaj jemy kolacje i jedziemy na kolejny nocny poci?g, tym razem do Libreville.
Nocleg w poci?gu.

DZIEŃ 8

Libreville (Kult Bwiti)   /   
Rano poci?g dociera na stacj? kolejow? w Libreville. Po wyj?ciu z poci?gu jedziemy na ?niadanie, a nast?pnie kwaterujemy si? w hotelu. Mamy kilka godzin wolnego zanim pojedziemy przyjrze? si? ceremonii Bwiti. Kult Bwiti jest form? tradycyjnej religii ?rodkowego Gabonu. G?ówn? rol? odgrywaj? w nim przodkowie, którzy wci?? towarzysz? rodzinie i maj? na ni? wielki wp?yw. Mog? oni wyja?ni? wiele tajemnic, wskaza? przyczyn? choroby czy zdemaskowa? czyje? powi?zania z czarami. Wyznawcy Bwiti gromadz? si?, by celebrowa? swoj? jedno?? ze zmar?ymi. Po ceremonii Bwiti (3-6 godzin) wracamy do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 9

Libreville – Sao Tome   /   
Po ?niadaniu jedziemy na lotnisko. Lecimy na Wyspy ?w. Tomasz i Ksi???ce. Po dope?nieniu wszystkich formalno?ci na lotnisku w Sao Tome udajemy si? na zwiedzanie miasta. Zwiedzanie zaczynamy od Twierdzy ?w. Tomasza, która wprowadzi nas w histori? kolonialn? wyspy. Nast?pnie udajemy si? do wioski rybackiej Pantufo, by skosztowa? w?dzonej ryby oraz pozna? miejscowe tajniki po?owu. W stolicy zwiedzimy tak?e katedr?, udamy si? na Plac Niepodleg?o?ci oraz centrum, którego budynki pami?taj? czasy kolonialne. Zwiedzanie miasta zako?czymy obiadem w jednej z lokalnych restauracji.
Nocleg w Omali Lodge w Sao Tome.

DZIEŃ 10

Sao Tome   /   
Dzisiaj udajemy si? na pó?noc, gdzie rozci?gaj? si? plantacje kawy i kakao. Zwiedzimy kilka pokolonialnych posiad?o?ci zajmuj?cych si? upraw? tych ro?lin i odwiedzimy ogród botaniczny. W drodze powrotnej, która prowadzi wzd?u? zachodniego wybrze?a, zatrzymamy si? w Anambo. Jest to miejsce, gdzie portugalscy odkrywcy po raz pierwszy postawili nog? na Sao Tome. Wycieczka zako?czy si? obiadem w posiad?o?ci Monteforte, zajmuj?cej si? hodowl? byd?a i rolnictwem.
Nocleg w Omali Lodge.

DZIEŃ 11

Sao Tome   /   
Dzisiaj jedziemy na po?udnie wyspy do miejscowo?ci Portalegre. Przejazd zajmie nam oko?o 3 godzin. Po drodze zatrzymamy si?, by podziwia? widoki na rzek? Io Grande, Szczyt Cao Grande, pi?kny wodospad oraz plantacj? Ribeira Peixe. Po zwiedzeniu Portalegre udajemy si? na przepi?kn? pla?? Jale Beach. Dla ch?tnych k?piele s?oneczne, moczenie nóg w oceanie lub wyprawa kajakiem do lasów namorzynowych. Po obiedzie powrót do lodgy.
Nocleg w Omali Lodge.

DZIEŃ 12

Sao Tome   /   
To nasz ostatni dzie? na tej przepi?knej wyspie. Jedziemy w góry, ok. 800 m n.p.m. Ze szczytu rozci?ga si? pi?kny widok na miasto Sao Tome. St?d wyruszymy do ogrodu botanicznego, gdzie zapoznamy si? z flor? wyspy, a nast?pnie, przez Las Deszczowy dojedziemy do Wodospadu S. Nicolau. Zatrzymamy si? tutaj na kaw? i co? s?odkiego. Po odpoczynku przy wodospadzie schodzimy na dó?, do plantacji kawy Monte Cafe, która kiedy? by?a najwi?ksz? i najbogatsz? plantacj? na Sao Tome. Po powrocie do miasta pakujemy nasze baga?e i jedziemy na lotnisko, sk?d samolot zabierze nas do Libreville, a pó?niej do Europy.

DZIEŃ 13

Europa   /   
Przylot do Europy.

CENA ZAWIERA:

- uczestnictwo w programie imprezy
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko
- bilety wstępu do parków narodowych i innych zwiedzanych obiektów
- udział w ceremonii Bwiti
- opiekę polskiego pilota MK Adventure
- usługi wykwalifikowanych przewodników i tropicieli w Gabonie i Sao Tome
- 2 nocne przejazdy pociągiem w Gabonie
- bilet międzynarodowy Libreville – Sao Tome - Libreville
- zakwaterowanie Gabon: hotele klasy turystycznej i Mikongo Camp
- zakwaterowanie Sao Tome: 3 noce w Omali Lodge)
- wyżywienie Gabon: 3 posiłki dziennie w Parku Lekedi oraz w Parku Narodowym Lope, śniadania w Libreville
- wyżywienie Sao Tome: 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad)
- pośrednictwo wizowe w Ambasadzie Gabonu w Berlinie
- ubezpieczenie KL, NNW i BP

CENA NIE ZAWIERA:

- przelotu międzynarodowego: Warszawa/Berlin – Libreville – Warszawa/Berlin (ok. 3600 PLN)
- opłat wizowych: Gabon – 80 EUR, Sao Tome – 20 EUR
- opłaty wylotowej z Sao Tome: ok. 20 EUR
- napoi oraz dodatkowych posiłków
- zwyczajowych napiwków
- dodatkowego, nieobowiązkowego ubezpieczenia (choroby przewlekłe, koszty rezygnacji z
imprezy)
- dopłaty do pokoju jednoosobowego (ok.370 EUR)

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

INNE Z TEJ KATEGORII

Wyprawy
polski pilot

Kamerun z Rezerwatem Dzanga-Sangha (RŚA)

Cena: 3740 EUR
Przelot: ok.3500 PLN
Kamerun, Rep.Środkowej Afryki
Lokalne, wciąż żywe królestwa Kamerunu, animistyczne plemiona Dupa i Dowayo, Mbororo oraz prawdziwa perełka naszej planety - jeden z największych i najdzikszych rezerwatów Afryki: Dzanga – Sangha. W rezerwacie udamy się do położonego w sercu dżungli Dzanga Bai - miejsca, które codziennie przyciąga ogromne stada słoni oraz innych zwierząt. Będziemy też tropić wspaniałe goryle nizinne oraz spotkamy się z ludźmi lasu - Pigmejami Baka. Ta wyprawa to zdecydowanie unikatowa podróż do jednego z ostatnich dzikich miejsc na naszej planecie, gdzie naprawdę mało kto przed nami był.

Partnerzy:

p1
p2
p4
p5
p7
Bocian Safaris