Inspiracje
polski pilot

Indie. Zaduma nad świętą rzeką

Cena:
1100 EUR + 2600 PLN
Przelot: w cenie wyprawy
Indie

Kwintesencja Indii podczas jednej wyprawy: Delhi – stolica, Varanasi – święte miasto nad rzeką Ganges i prowincja Darjeeling – plantacje najlepszej herbaty na świecie i tybetańskie klasztory u podnóża Himalajów. Wyjazd trampingowy.

Wyjazdy do Indii muszą być przygotowywane z dużym wyprzedzeniem ze względu na czas oczekiwania na wizę i konieczność rezerwowania wybranych przez hoteli z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i zapłaceniem zaliczki rezerwacyjnej. Uzyskanie tak dobrych cen na wybrane przez nas przeloty również wymaga zakupienia biletów na kilka miesięcy przed wylotem. Przejazdy pociągami w Indiach, szczególnie w terminach nasilenia ruchu turystycznego, także wymagają dużo wcześniejszego zakupu biletów i pokonania przez organizatora imprezy wielu barier biurokratycznych.
Z powyższych powodów nie będzie możliwości zakupu imprezy „last minute”.
Program może ulec nieznacznym zmianom, jeśli w międzyczasie zmianom ulegną rozkłady lotów i rozkłady jazdy indyjskich pociągów

Program

DZIEŃ 1

Warszawa - Amsterdam?   /   
Spotkanie z pilotem MK Adventure na lotnisku w Warszawie. Wylot do New Delhi przez Amsterdam (LOT KLM-Jet Airways).

DZIEŃ 2

Delhi?   /   
Przylot do Delhi – stolicy Indii i zakwaterowanie w hotelu w dzielnicy Pahar Ganj. Po po?udniu spacer po okolicznych bazarach, pe?nych aromatu indyjskich potraw i kadzide?. Obiadokolacja w jednej z wybranych lokalnych restauracji.?
Wy?ywienie: brak?
Nocleg: hotel 3* w Delhi

DZIEŃ 3

Delhi?   /   
?niadanie w hotelu. Po ?niadaniu - Delhi City Tour – zwiedzanie najwa?niejszych zabytków stolicy Indii: Old Delhi, Czerwony Fort, India Gate, Meczet Pi?tkowy (D?ama Masd?id). Obiadokolacja po powrocie do hotelu.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: hotel 3* w Delhi

DZIEŃ 4

Delhi – Varanasi?   /   
Po ?niadaniu w hotelu transfer na lotnisko i wylot do Varanasi o godz. 11.30. Przylot do Varanasi o godz. 13.10, transfer z lotniska do hotelu pi?knie po?o?onego na Assi Ghat z widokiem na rzek? Ganges. Varanasi, wzniesione nad wodami Gangesu w stanie Uttar Prade?, to jedno z najstarszych miast na ?wiecie i jedno z naj?wi?tszych miejsc wyznawców hinduizmu. To miasto Sziwy, do którego przybywaj? pielgrzymi z ca?ych Indii i tury?ci z ca?ego ?wiata. ?mier? i kremacja zw?ok na ghatach (nabrze?ach) ?wi?tej rzeki daje moksz?, czyli uwolnienie z cyklu ?ycia i osi?gni?cie stanu Nirwany.?Po po?udniu City Tour – zwiedzanie XVIII-wiecznej ?wi?tyni Wi?wanatha ku czci Sziwy, tzw. ?wi?tyni ma?p (od stad przesiaduj?cych tam czerwonych malaków) po?wi?conej wojowniczej bogini Durdze, oraz sanktuarium boskiej ma?py Hanumana – Sankat Mochan.?
Wy?ywienie: ?niadanie
?Nocleg: hotel 3* w Varanasi??

DZIEŃ 5

Varanasi – Sarnath - Varanasi?   /   
Wcze?nie rano, przed ?witem, wyp?yni?cie ?odzi? na wycieczk? po rzece Ganges – obserwowanie, co dzieje si? na ghatach (k?piele rytualne, kremacje zw?ok, modlitwy pielgrzymów). ?wit nad Gangesem to niezwyk?e zjawisko i niepowtarzalne prze?ycie. Promienie wschodz?cego s?o?ca wpadaj? do licznych ?wi?ty?, o?wietlaj? ghaty, ogrzewaj? mnichów i wiernych dokonuj?cych rytualnych oczyszczaj?cych ablucji. ?odzie wios?owe przewo?? przybyszów wzd?u? ghatów – od Assi Ghat, gdzie usytuowany jest nasz hotel, do Rad? Ghat na pó?nocy.?Po powrocie z wycieczki ?niadanie w hotelu, odpoczynek i kilka godzin czasu wolnego. Po po?udniu wycieczka do Sarnath, tzw. Parku Jeleni, gdzie Budda wyg?osi? swe pierwsze po o?wieceniu kazanie, zwiedzanie buddyjskiej stupy Dhameth i kolumny A?oki (IIIw. p.n.e.) Obiadokolacja w okolicy naszego hotelu.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: hotel 3* w Varanasi

DZIEŃ 6

Varanasi?   /   
Po ?niadaniu w hotelu spacery po gwarnych i pe?nych lokalnego kolorytu bazarach Varanasi. Miasto s?ynie z wyrobów cukierniczych i bogato zdobionych jedwabi. Dojazd rikszami. Po po?udniu powrót do hotelu i obiadokolacja.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: hotel 3* w Varanasi

DZIEŃ 7

Varanasi – nocny poci?g – New Jaipaliguri?   /   
Musimy si? dobrze wyspa? i odpocz??. Po ?niadaniu czas wolny. Dla ch?tnych lekcja jogi lub medytacja. Po?nym popo?udniem transfer na dworzec kolejowy w Varanasi. Nocnym poci?giem (klimatyzowany wagon z kuszetkami) udamy si? w do?? d?ug? podró? (716 km) do New Jalpaiguri, miasta po?o?onego w stanie Bengal Zachodni. Podró? poci?giem na d?ugiej trasie w Indiach to przygoda i atrakcja sama w sobie. Tyle ciekawych widoków za oknem, mo?liwo?ci rozmów z innymi pasa?erami, ?wietnie zorganizowany przez obs?ug? poci?gu catering…moc wra?e?.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: poci?g, kuszetki

DZIEŃ 8

New Jaipaliguri – Siliguri?   /   
Przyjazd rano do New Jalpaiguri. Transfer do hotelu w pobliskiej miejscowo?ci Siliguri. Aklimatyzacja (bo b?dziemy ju? na coraz wy?ej po?o?onych terenach), relaksuj?cy spacer po mie?cie. Obiadokolacja w wybranej przez nas restauracji.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: hotel 3* w Siliguri

DZIEŃ 9

Siliguri – Darjeeling?   /   
Po ?niadaniu tranfer na stacj? kolejow?, sk?d pojedziemy przepi?kn? tras? w?ród herbacianych plantacji do Darjeelingu – indyjskiego kurortu po?o?onego u stóp Himalajów. Ma?e wagony w?skotorowej zabytkowej kolei, wybudowanej w 1881 roku, pokonuj? tras? 83 km w ponad 7 godzin. Poci?g wspina si? stromymi zboczami w?ród wzgórz i herbacianych ogrodów tak powoli, ?e po drodze mo?na robi? zakupy u czekaj?cych wzd?u? torów sprzedawców. Kolejka wpisana jest na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.?Po przyje?dzie do Darjeelingu zakwaterowanie w hotelu z pi?knym widokiem na Himalaje. Obiadokolacja w hotelu.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: hotel 3* w Darjeeling

DZIEŃ 10

Darjeeling?   /   
O godzinie 4.00 rano wyjazd jeepami na wschód s?o?ca na Wzgórze Tygrysów (10 km od Darjeelingu), sk?d, przy sprzyjaj?cej widoczno?ci, jak na d?oni wida? masyw Kangczengdzongi (8598 m.n.p.m.), po prawej stronie „Trzy siostry” – Mount Everest (8848 m.n.p.m.), Makalu (8463 m.n.p.m.) i Lhotse (8516 m.n.p.m.), a na wschodzie – szczyty Tybetu. W drodze powrotnej zatrzymamy si? przy ma?ym tybeta?skim klasztorze i buddyjskiej ?wi?tyni z 1875 roku z 5-metrowym pos?giem Buddy.?Powrót do hotelu o godz. 7.30, ?niadanie w hotelu. Odpoczynek. Po po?udniu spacer do jednej z miejscowych herbaciarni na degustacj? i zakupy s?ynnych na ca?ym ?wiecie herbat Darjeeling, ?wie?o zebranych u stóp Himalajów i na miejscu wyprodukowanych w lokalnych przetwórniach, wybudowanych jeszcze przez angielskich kolonizatorów. Obiadokolacja w hotelu.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: hotel 3* w Darjeeling

DZIEŃ 11

Darjeeling – Kalimpong – Darjeeling   /   
Po ?niadaniu w hotelu, ca?odniowa wycieczka do miejscowo?ci Kalimpong, 51 km na wschód od Darjeelingu. Dwugodzinna trasa do Kalimpongu wiedzie po?ród lasów i upraw herbaty, przecina malowniczy mostek na rzecze Teesta. W ?rody i soboty odbywa si? w Kalimpong targ, na którym zamieszkali w okolicy Tybeta?czycy i Nepalczycy, sprzedaj? regionalne produkty i wyroby r?kodzie?a (przyprawy, owoce, tradycyjne lekarstwa, r?cznie tkane tkaniny, pi?mo). Zwiedzimy równie? dwa buddyjskie tybeta?skie klasztory: Tharpa Choling i Zangdog Palrifo Brang.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: hotel 3* w Darjeeling

DZIEŃ 12

Darjeeling?   /   
Wizyta w Himalayan Mountaineering Institute w Darjeelingu – muzeum, kierowanym niegdy? przez Szerp? Tenzinga Norgaja, który wraz z Edmundem Hillarym zdoby? w 1953 roku Mount Everest. Odwiedziny w zoo, w którym ?yj? m.in. himalajskie nied?wiedzie, pandy i syberyjskie tygrysy. Po po?udniu znów 5 o’clock tea, czyli degustacja herbat w kolejnej wybranej przez nas herbaciarni (np.Golden Tips Tea Lounge)?Obiadokolacja w hotelu.?
UWAGA: W tym dniu dla ch?tnych mo?e by? zorganizowany pieszy lub rowerowy trekking po okolicy z miejscowym przewodnikiem. Wszelki sprz?t jest do wypo?yczenia na miejscu, a uczestnicy trekkingu b?d? mogli zwiedzi? ZOO i Himalayan Mountaineering Institute po po?udniu w 10 lub 11 dniu programu.
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: hotel 3* w Darjeeling

DZIEŃ 13

Darjeeling – Bagdogra – New Delhi?   /   
Po wczesnym ?niadaniu wyjazd jeepami z Darjeelingu na lotnisko Bagdogra ko?o Siliguri (ok. 3 godz. jazdy). Przelot samolotem linii Jet Airways do New Delhi – wylot o godz. 16.30, przylot do New Delhi o godz. 18.40. Nast?pnie wylot z New Delhi do Warszawy przez Amsterdam.?
Wy?ywienie: ?niadanie?
Nocleg: samolot

DZIEŃ 14

Warszawa   /   
Przylot na lotnisko F. Chopina w Warszawie. Zako?czenie podró?y.

CENA ZAWIERA:

 • przelot międzynarodowy na trasie: Warszawa - Amsterdam - New Delhi - Warszawa
 • 2 przeloty wewnętrzne na trasie: New Delhi - Varanasi oraz Bagdogra - New Delhi
 • uczestnictwo w programie imprezy
 • transfery lotnisko – hotel – lotnisko
 • przejazd nocnym pociągiem na trasie: Varanasi - New Jaipaiguri (kuszetki)
 • przejazd zabytkową, wąskotorową koleją na trasie Siliguri - Darjeeling (wagony I klasy)
 • opiekę polskiego pilota/ kierownika grupy
 • ZAKWATEROWANIE: starannie wybrane hotele 3* (pokoje dwuosobowe)
 • WYŻYWIENIE: śniadania
 • rejs łodzią po rzece Ganges w Varanasi
 • opłaty wstępu do zwiedzanych obiektów
 • ubezpieczenie KL, NNW i bagaż podróżny

CENA NIE ZAWIERA:

 • wizy do Indii: 60 USD
 • WYŻYWIENIA i napojów (koszty te są niewielkie, a jedzenie w Indiach pyszne)
 • dodatkowego, nieobowiązkowego ubezpieczenia (choroby przewlekłe, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy).
 • zwyczajowe napiwki dla kierowców, lokalnych przewodników i obsługi hotelowej
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies