Wyprawy
polski pilot

Jambo Kenia!

Cena:
2800 USD
Przelot: 2600 PLN
Kenia

Jambo w języku Suahili oznacza powitanie. Ten program jest idealnym powitaniem z Czarnym Lądem. Słynne parki pełne dzikich zwierząt, przepiękne krajobrazy, spotkania z plemionami wojowniczych Masajów oraz ciepłe wody Oceanu Indyjskiego. Aparaty pełne egzotycznych i barwnych zdjęć niczym z magazynu National Geographic. Wszystko to zakończone wypoczynkiem na boskich plażach Mombasy.

- wyjazd realizowany w grupie od 6 osób
- brak wymagań dotyczących szczepienia na żółtą febrę
- wyprawa może zostać zorganizowana, w dogodnym dla Państwa terminie, jako wyjazd indywidualny (dla rodziny lub grupy przyjaciół)

Program

DZIEŃ 1

Warszawa-Nairobi   /   
Lotnisko Oke?cie, Warszawa. Poniewa? z Polski nie ma bezpos?redniego po?a?czenia do Kenii, polecimy przez jeden z europejskich portów lotniczych. Po przylocie, odebraniu baga?y oraz wykupieniu wiz, pierwsze spotkanie z Czarnym La?dem. Na lotnisku czekac? be?dzie ju? na nas kierowca-tropiciel, który towarzyszyc? nam be?dzie podczas ca?ego safari. Udajemy sie? do hotelu odespac? trudy podró?y.
Wy?ywienie: brak
Nocleg: hotel After 40

DZIEŃ 2

Nairobi - Masai Mara (7 godzin)   /   
Po ?niadaniu wyje?d?amy do rezerwatu Masai Mara. Po opuszczeniu Nairobi otaczaj? nas pi?kne krajobrazy afryka?skiej sawanny. Z kilku miejsc widokowych mamy te? okazj? zobaczy? panoram? Wielkiego Rowu Afryka?skiego. Zbli?aj?c si? do Masai Mara widzimy te? pierwsze dzikie zwierz?ta oraz masajskich wojowników. Po dotarciu do rezerwatu wyruszamy na pierwsze safari.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Ol Moran Tented Camp.

DZIEŃ 3

Masai Mara   /   
Dzisiejszy ca?y dzie? sp?dzamy w Masai Mara. Odbywamy te? dwa safari: pierwsze, wczesno poranne oraz drugie popo?udniowe. Godziny safari wybrane zosta?y nieprzypadkowo. W tym czasie widzimy bowiem wi?cej dzikich zwierz?t, ni? w pozosta?ych porach dnia. Ch?ód poranka oraz zbli?aj?cy si? wieczór to te? czas najwi?kszej aktywno?ci drapie?ników. Podziwiamy liczne tutaj lwy, gepardy, s?onie, bawo?y afryka?skie, ?yrafy, hieny, szakale, ró?ne gatunki antylop, krokodyle, hipopotamy oraz wielobarwne ptaki. Dla ch?tnych wizyta w wiosce masajskiej lub przelot balonem nad rezerwatem.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja

DZIEŃ 4

Masai Mara - Jezioro Nakuru (7 godzin)   /   
Opuszczamy Masai Mara i dnem doliny ryftowej udajemy si? do Parku Narodowego Jeziora Nakuru. Ten pi?kny krajobrazowo park s?ynie z niezliczonych ilo?ci flamingów, które nadaj? jezioru niezapomniany, ró?owy kolor. Odbywamy safari w parku przygl?daj?c si? z bliska flamingom oraz licznie wyst?puj?cym tutaj innym zwierz?tom. B?dzie szansa zobaczy? nosoro?ce bia?e, które do niedawna zagro?one by?y ca?kowitym wygini?ciem oraz ?yraf? siatkowan?, ca?kowicie inn?, ni? widziane przez nas dotychczas. Wje?d?amy tak?e na Baboon Cliff, sk?d w towarzystwie niezliczonych tutaj pawianów, podziwimy zapieraj?c? dech w piersiach panoram? ca?ego parku.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Flamingo Hill Camp

DZIEŃ 5

Jezioro Nakuru - Amboseli National Park (7 godzin)   /   
Po ?niadaniu jedziemy do Parku Narodowego Amboseli. Po?o?ony w cieniu najwy?szej góry Afryki – Kilimand?aro, Park Amboseli uwa?any jest za jeden z najpi?kniejszych widokowo parków narodowych Kenii. Oprócz licznie wyst?puj?cych dzikich zwierz?t, widzimy tak?e wioski mieszkaj?cych tutaj plemion masajskich. Kultura, styl ?ycia oraz charakterystyczne stroje i ozdoby Masajów pozostaj? niezmienne od niepami?tnych czasów. Wszystko to oczywi?cie ogl?damy z bliska na safari w parku.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Amboseli Sentrim Camp

DZIEŃ 6

Park Narodowy Amboseli   /   
W trakcie dzisiejszego dnia odbe?dziemy dwa safari w parku Amboseli. Pierwsze wczes?nie rano przed s?niadaniem, natomiast drugie po po?udniu. W parku ?yje najwie?ksza w Kenii populacja s?oni. Obserwuja?c te majestatyczne, ogromne i pie?kne zwierze?ta, na pewno ju? nigdy nie pomys?limy o kupnie wyrobów sporza?dzonych z ich k?ów! Be?dziemy podziwiac? równie? bawo?y afrykan?skie, nosoro?ce, hipopotamy, antylopy, zebry, lamparty oraz hieny. Cie??ko natomiast spotkac? tutaj lwy. Zwierze?ta te zosta?y niemal?e w ca?os?ci wytrzebione przez zamieszkuja?ce te tereny liczne plemiona Masajów.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Amboseli Sentrim Camp

DZIEŃ 7

Park Narodowy Amboseli – Park Narodowy Tsavo West (2 godziny)   /   
Po opuszczeniu Amboseli kierujemy si? w stron? parku Tsavo West. Po??czone parki Tsavo East i Tsavo West tworz? razem najwi?kszy park narodowy w Kenii i jeden z najwi?kszych w Afryce. Po obiedzie w lodgy odwiedzamy Wzgórza Chyulu oraz Mzima Springs, gdzie obserwujemy z bliska bardzo liczne tutaj krokodyle. Popularnymi i cz?sto spotykanymi zwierz?tami w Tsavo West s? s?onie, antylopy, zebry oraz lamparty.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Ngulia Safari Lodge

DZIEŃ 8

Park Narodowy Tsavo West – Tsavo East (4 godziny)   /   
Wcze?nie rano jedziemy do Parku Narodowego Tsavo East. Tsavo East od niepami?tnych czasów by?o ulubionym miejscem do urz?dzania nielegalnych polowa?. K?usownicy dziesi?tkowali ?yj?ce tutaj kiedy? licznie zwierz?ta. Dzi? jednak sytuacja jest ju? na tyle opanowana, ?e nikogo nie dziwi widok wielkich stad s?oni czy bawo?ów afryka?skich. Do?? cz?sto spotyka si? tutaj tak?e drapie?niki. B?dzie okazja zobaczy? s?ynne "czerwone s?onie", ca?e pokryte wszechobecnym czerwonym py?em.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Voi Safari Lodge

DZIEŃ 9

Tsavo East – Mombasa (5 godzin)   /   
Po ?niadaniu jedziemy w kierunku Oceanu, do Mombasy. Nasza przygoda na safari ko?czy si? w tym drugim co do wielko?ci mie?cie Kenii. Po dotarciu na miejsce kwaterujemy si? w hotelu i mamy czas wolny.
Wy?ywienie:?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Mombasa Beach Hotel

DZIEŃ 10

Mombasa   /   
Przez kolejne kilka dni oddajemy si? b?ogiemu lenistwu na przepi?knych pla?ach Oceanu Indyjskiego. Dla znudzonych nicnierobieniem mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w licznych wycieczkach fakultatywnych.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Mombasa Beach Hotel

DZIEŃ 11

Mombasa   /   
Czas do w?asnego zagospodarowania.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Mombasa Beach Hotel

DZIEŃ 12

Mombasa   /   
Ostatni dzie? lenistwa na pla?ach Mombasy.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Mombasa Beach Hotel

DZIEŃ 13

Mombasa - Nairobi - wylot do Europy   /   
To ju? nasze ostatnie chwile w Afryce. Oko?o godziny 11 jedziemy na lotnisko, gdzie ?apiemy samolot do Nairobi. Po przylocie do stolicy Kenii przesiadamy si? na samolot do Warszawy.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 14

Warszawa   /   
Powrót do Polski.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w programie imprezy
 • transfery lotnisko – hotel – lotnisko
 • opiekę polskiego pilota MK Adventure w trakcie safari
 • zakwaterowanie w hotelu After 40 w Nairobi
 • zakwaterowanie w wyszczególnionych w programie lodgach lub w razie braku miejsc innych o tym samym standardzie
 • 4 noce w hotelu Mombasa Beach Hotel
 • wyżywienie: śniadanie w hotelu w Nairobi, 3 posiłki dziennie podczas safari oraz w hotelu w Mombasie
 • transport samochodem przystosowanym do safari
 • wszystkie opłaty za wstępy do parków narodowych i rezerwatów
 • przelot wewnętrzny na trasie: Mombasa – Nairobi
 • opiekę anglojęzycznego przewodnika / kierowcy
 • ubezpieczenie KL, NNW i BP
 • obowiązkową opłatę na Fundusz Turystyczny

CENA NIE ZAWIERA:

 • międzynarodowego przelotu: Warszawa – Nairobi - Warszawa (ok.2600 PLN)
 • wizy do Kenii (50 USD)
 • atrakcji fakultatywnych (wioska masajska: 35 USD, lot balonem nad Masai Mara: 450 USD)
 • zwyczajowych napiwków
 • dodatkowych posiłków i napoi
 • dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia (choroby przewlekłe, od kosztów rezygnacji z imprezy, Flying Doctors)
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

INNE Z TEJ KATEGORII

Wyprawy
polski pilot

Kamerun z Rezerwatem Dzanga-Sangha (RŚA)

Cena: 3740 EUR
Przelot: ok.3500 PLN
Kamerun, Rep.Środkowej Afryki
Lokalne, wciąż żywe królestwa Kamerunu, animistyczne plemiona Dupa i Dowayo, Mbororo oraz prawdziwa perełka naszej planety - jeden z największych i najdzikszych rezerwatów Afryki: Dzanga – Sangha. W rezerwacie udamy się do położonego w sercu dżungli Dzanga Bai - miejsca, które codziennie przyciąga ogromne stada słoni oraz innych zwierząt. Będziemy też tropić wspaniałe goryle nizinne oraz spotkamy się z ludźmi lasu - Pigmejami Baka. Ta wyprawa to zdecydowanie unikatowa podróż do jednego z ostatnich dzikich miejsc na naszej planecie, gdzie naprawdę mało kto przed nami był.

Partnerzy:

p1
p2
p4
p5
p7
Bocian Safaris