Wyprawy
polski pilot

Kamerun z Rezerwatem Dzanga-Sangha (RŚA)

Cena:
3150 EUR
Przelot: ok.3500 PLN
Rep.Środkowej Afryki, Kamerun Czas: 18 dni
27.12.19 - 14.01.20

Lokalne, wciąż żywe królestwa Kamerunu, animistyczne plemiona Dupa i Dowayo, Mbororo oraz prawdziwa perełka naszej planety - jeden z największych i

najdzikszych rezerwatów Afryki: Dzanga – Sangha. W rezerwacie udamy się do położonego w sercu dżungli Dzanga Bai - miejsca, które codziennie przyciąga ogromne stada słoni oraz innych zwierząt. Będziemy też tropić wspaniałe goryle nizinne oraz spotkamy się z ludźmi lasu - Pigmejami Baka. Ta wyprawa to zdecydowanie unikatowa podróż do jednego z ostatnich dzikich miejsc na naszej planecie, gdzie naprawdę mało kto przed nami był.

TERMIN WYPRAWY: 27.12.2019 - 14.01.2020

CENA: 3150 EUR / osobę

STATUS WYPRAWY: wolne miejsca

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 8 osób/max.8 osób

Program

DZIEŃ 1

Warszawa – Douala   /   
Spotkanie z polskim pilotem na lotnisku Ok?cie w Warszawie i wylot do Kamerunu przez jeden z europejskich portów lotniczych. Po przylocie spotkanie z naszym lokalnym przewodnikiem i transfer do hotelu.Wy?ywienie: brak
Nocleg: hotel 3* w Douala

DZIEŃ 2

Douala – Foumban   /   
Po s?niadaniu pakujemy bagaz?e do samochodu i udajemy sie? na zachód Kamerunu. W drodze do Foumban zatrzymujemy sie? przy Wodospadzie Ekom Nkam, gdzie kre?cono jeden z pierwszych filmów o Tarzanie! Okolica jest przepie?kna. Po sesji zdje?ciowej jedziemy dalej do Foumban. Na miejsce docieramy póz?nym popo?udniem.
Wyz?ywienie: s?niadanie
Nocleg: lokalny hotel

DZIEŃ 3

Foumban   /   
Dzisiejszy dzien? pos?wie?cimy na odkrywanie kultury Bamun. Zwiedzanie zaczynamy od miasta Foumban, które by?o stolica? Królestwa Bamum. G?ównym zabytkiem Foumban jest Pa?ac Su?tana wybudowany w XIX wieku przez XVI su?tana dynastii – Ibrahima Njoya. W pa?acu mies?ci sie? fascynuja?ce muzeum z dobytkiem jednego z ostatnich su?tanów, zawieraja?ce min.: suknie su?tana, biz?uterie? i odziez? wojenna?. Najbardziej makabryczna? cze?s?cia? wystawy jest trofeum ozdobione ludzkimi szcze?kami. Po wizycie w pa?acu udajemy sie? na najbardziej kolorowy rynek w Kamerunie. Spacerujemy po cze?s?ci zdominowanej przez rzemies?lników i lokalnych artystów. To tutaj powstaja? i sta?d sa? eksportowane, podziwiane na ca?ym s?wiecie rzez?by z bra?zu i drewna. Popo?udniem wspinamy sie? na wygas?y wulkan Mbapit na którego dnie znajduje sie? jezioro. Czas trekkingu to oko?o 40 minut. Ci z nas, którzy maja? jeszcze si?e? i ochote? udaja? sie? na spacer krawe?dzi? krateru (ok. 1h. Trekking nie zawsze mo?na zrealizowa? ze wzgl?du na lokalne ?wi?ta) Pod wieczór wracamy do hotelu na nocleg. (Jes?li be?dzie gora?co najpierw udam wulkan Mbapit, a naste?pnie zwiedzimy Foumban).
Wyz?ywienie: s?niadanie?
Nocleg: lokalny hotel w Foumban

DZIEŃ 4

Foumban – Jaounde-nocny pocia?g do Ngaoundere   /   
Po s?niadaniu opuszczamy zachodnia? cze?s?c? Kamerunu i jedziemy do stolicy. Po dotarciu do Jaounde jedziemy do supermarketu, by zrobic? niezbe?dne zakupy na czekaja?ca? nas nocna? podróz? pocia?giem do Ngaoundere. Nasz pocia?g opuszcza stacje? oko?o godziny 19:00, ale na miejscu powinnis?my byc? ok. 2 godziny wczes?niej. Na dworcu przechodzimy szczegó?owa? kontrole? bagaz?y i kwaterujemy sie? w naszych sypialnych przedzia?ach.
Wyz?ywienie: s?niadanie?
Nocleg w pocia?gu (4-osobowe przedzia?y sypialne).

DZIEŃ 5

Ngaoundere – Poli   /   
Rano przyjez?dz?amy do Ngaoungere. Miasto jest stolica? prowincji Adamawa i odgrywa waz?na? role? ekonomiczna? w regionie. Duz?a w tym zas?uga linii kolejowej, która ?a?czy pó?nocny Kamerun z Czadem. Po krótkiej wizycie w mies?cie jedziemy do Doliny Benoue. Za oknem przewijaja? sie? typowo afrykan?skie pejzaz?e, mijamy liczne wioski i miasteczka. W jednej z wiosek, na lokalnym targu, zatrzymujemy sie? na obiad. Grillowane mie?so, s?odkie ziemniaki, banany i ciastka daja? nam energie? na dalsza? droge?. Gdy docieramy do Poli jest juz? póz?ne popo?udnie. Idziemy na kolacje?
do jednej z lokalnych restauracji.
Wyz?ywienie: s?niadanie
Nocleg: lokalny, niewielki hotel

DZIEŃ 6

Poli (plemiona Mbororo oraz Dowayo) -Góry Vokre   /   
Po s?niadaniu idziemy z wizyta? do plemienia Mbororo. To jedno z nielicznych juz? plemion na s?wiecie, kultywuja?ce prastare tradycje i obyczaje. Co roku w listopadzie, g?ównie na terenie Nigru, ale równiez? na pó?nocnych sawannach Kamerunu, odbywa sie? ceremonia Gerewol. Jest to rodzaj konkursu zwia?zanego z inicjacja? m?odych ch?opców i uzyskaniem przez nich statusu doros?ego me?z?czyzny. Kandydaci tan?cza? ramie? w ramie?, a delegacja m?odych dziewcza?t, wytypowanych przez Starszyzne?, wybiera najpie?kniejszego me?z?czyzne?. Pretendenci do tego zaszczytu, wyrazem twarzy oraz s?piewem próbuja? przycia?gna?c? uwage? dziewcza?t. Musimy pamie?tac?, z?e zobaczenie samej ceremonii oraz nasz udzia? w niej nie sa? gwarantowane. Po wizycie u Mbororo idziemy wy?ej, do wioski plemienia Dowayo. Dowayo to Animis?ci. Ich niezwykle ciekawe tradycje i obyczaje opisa? w ksia?z?ce „Niewinny Antropolog” Nigel Berley.?
Wyz?ywienie: s?niadanie, lunch, kolacja
Nocleg: namiot w wiosce plemienia Dowayo.

DZIEŃ 7

Góry Vokre (plemie? Dupa)   /   
Wcze?nie rano, po licznych po?egnaniach z cz?onkami plemienia idziemy jeszcze wy?ej w góry do wioski plemienia Dupa. Trekking zajmie nam od 5 do 7 godzin. Bez wa?tpienia jest to jedna z wie?kszych atrakcji naszej wyprawy. Aby dotrzec? do tradycyjnej, górskiej wioski pokonujemy liczne poletka uprawne oraz strumienie. Po dotarciu do wioski i po zakon?czeniu powitalnej etykiety i uzyskaniu gos?ciny, mamy czas na poznanie kultury i tradycji tego plemienia. Rozbijamy namioty i jemy kolacj?. Reszte? dnia/nocy spe?dzamy pos?ród Dupa, dos?wiadczaja?c ich niezwyk?ego ciep?a i gos?cinnos?ci.
Wyz?ywienie: s?niadanie, lunch i kolacja
Nocleg: namiot w wiosce plemienia Dupa

DZIEŃ 8

Wioska plemienia Dupa – Poli (wizyta u Mbororo)   /   
Dzisiejszego poranka schodzimy z gór i idziemy do Poli, gdzie czeka na nas samochód. Jedziemy do lokalnego hotelu i bierzemy d?ugo wyczekiwany, ciep?y prysznic. Po odpoczynku udajemy si? do campu plemienia Mbororo.Mbororo, których dzisiaj zobaczymy ró?ni? si? od tych, których spotkali?my po drodze do wioski Dowayo. Mbororo to Nomadzi. Ich ?ycie i kultura zale?y od byd?a. Na campie zobaczymy przede wszystkich kobiety i dzieci. M??czy?ni za dnia wypasaj? krowy i wracaj? do domów dopiero wieczorem. To, na co na pewno zwrócimy uwag? to niezwyk?a uroda kobiet Mbororo i ich liczne, ciekawe tatua?e na twarzach.
Wy?ywienie:
Nocleg: lokalny hotel w Poli

DZIEŃ 9

Poli - Ngaoundere   /   
Dzisiaj rano pakujemy bagaz?e i wracamy do Ngaoundere. Droga zajmuje nam oko?o 5 godzin. Po dotarciu na miejsce kwaterujemy sie? w lokalnym hotelu i idziemy na najlepsz? rybk? w mie?cie!
Wyz?ywienie: s?niadanie?
Nocleg: lokalny hotel

DZIEŃ 10

Ngaoundere - Jaounde   /   
Po s?niadaniu jedziemy oko?o 10 kilometrów za Ngaoundere nad niewielkie, ale przepie?knie po?oz?one jezioro Tisan. Naste?pnie wracamy do miasta, by spotkac? tradycyjnego wodza-Lamido (jes?li akurat be?dzie w mies?cie i zechce przyja?c? nas na audiencje?). Lamido posiada duz?y pa?ac oraz meczet. Lokalne królestwa w Kamerunie sa? wcia?z? bardzo powaz?nie przez ludzi i rza?d traktowane. Nie powinno nas wie?c dziwic?, jak wielki szacunek i honor be?da? oddawac? Lamido mieszkan?cy Ngaoundere i okolic. Póz?nym popo?udniem jedziemy na dworzec kolejowy. Czeka nas kolejna noc w pocia?gu i powrót do Jaounde.
Wyz?ywienie: s?niadanie
Nocleg w pocia?gu.

DZIEŃ 11

Jaounde – Bertoua   /   
Dzisiaj, po przyjez?dzie do stolicy, zaczynamy nasza? podróz? na wschód kraju, w kierunku RCA. Drogi w tej cze?s?ci Kamerunu (moz?e jeszcze nie dos?wiadczymy tego dzisiejszego dnia) sa? w bardzo z?ym stanie. Dlatego zamieniamy nasz s?rodek lokomocji na samochody terenowe. Mamy do przejechania ponad 300 kilometrów. Zajmie nam to oko?o 6 godzin. Do tego czasu doliczyc? musimy przystanki i czas na obiad. Do Bertoua dojez?dz?amy wie?c póz?nym popo?udniem.
Wyz?ywienie: s?niadanie
Nocleg: lokalny hotel w Bertoua

DZIEŃ 12

Bertoua – Yokadouma   /   
Jemy wczesne s?niadanie po czym udajemy sie? na “dziki” wschód KamerunuJ! Po drodze mijamy pokolonialne miasteczka i wioski Bantu. Dzisiaj spora cze?s?c? trasy, która? pokonujemy w oko?o 7 godzin, wiedzie juz? przez las tropikalny.?
Wy?ywienie: s?niadanie
Nocleg: lokalny hotel

DZIEŃ 13

Yokadouma – Libongo - Rezerwat Dzanga-Sangha (R?A)   /   
Dzisiaj pokonujemy oko?o 250 km po bardzo z?ych drogach. Po oko?o 150 kilometrach kon?cza? sie? wioski i rozpoczyna prawdziwa, afrykan?ska dz?ungla zamieszka?a tylko przez Pigmejów oraz zwierze?ta. B?dzie trz?s?o przez prawie ca?? drog? i na pewno b?dziecie zm?czeni. Ten dzie? jest naprawd? trudny. Samochody po drodze mog? ?apa? gumy, wi?c mo?e to opó?ni? nasze dotarcie do granicy. Prosimy o cierpliwo?? i cho? odrobin? dobrego humoru;-)! Jeste?my w ko?cu w Afryce! Po dotarciu do Libongo i za?atwieniue wszystkich formalno?ci na granicy kameru?skiej wsiadamy do ?odzi i przekraczamy granice? Republiki S?rodkowoafrykan?skiej. Póz?nym popo?udniem docieramy do lodgy, która be?dzie nasza? baza? wypadowa? do lasu.
Wyz?ywienie: s?niadanie
Nocleg: Doli lodge

DZIEŃ 14

Rezerwat Dzanga – Sangha   /   
Rezerwat Dzanga-Sangha jest niewa?tpliwie jedna? z najlepiej chronionych tajemnic Afryki. Ten ogromny, dziewiczy las tropikalny jest domem dla ponad 4000 s?oni les?nych, bawo?ów, licznych gatunków ma?p, antylop, lampartów i ogromnej ilis?ci gatunków ptaków. Rezerwat jest najlepszym miejscem w Afryce do obserwacji goryli nizinnych. Dzisiaj wyruszymy na poszukiwanie goryli nizinnych, a popo?udnie sp?dzimy w towarzystwie Pigmejów Baka. Jak wystarczy nam czasu to udamy si? w odwiedziny do polskiego misjonarza, ks.Cezarego, który dzia?a na rzecz Baka.
Wyz?ywienie: s?niadanie
Nocleg: Doli lodge

DZIEŃ 15

Rezerwat Dzanga – Sangha   /   
Kolejny dzie? w rezerwacie rozpoczynamy od polowania na które, wczesnym rankiem, idziemy z pigmejami. Baka poka?? nam w jaki sposób naganiaj? zwierz?ta oraz jakich sztuczek u?ywaj?, by j? z?apa?. UWAGA: Polowanie zorganizowane jest dla nas, ale nie jeden raz uda?o si? z?apa? antylop?.Poza polowaniem pigmeje podziel? si? z nami wiedz? na temat ?ycia w lesie. Po powrocie do lodgy mamy czas na odpoczynek i obiad, a nast?pnie drog? przez g?sty las i liczne potoki, idziemy na platform? do Dzanga Bai (uwielbiane przez s?onie, bo bogate w minera?y miejsce w którym znajduje sie? ich zawsze od 30 do nawet 100 sztuk).
Wy?ywienie: ?niadanie
Nocleg: Doli lodge

DZIEŃ 16

Rezerwat Dzanga – Sangha – Yokadouma   /   
Dwa dni spe?dzimy w drodze powrotnej do centralnej cze?s?ci Kamerunu. Niestety droga jest tylko jedna, wie?c pokonujemy ja? w identyczny sposób, jak kilka dni wczes?niej. Najpierw jedziemy do Yokadouma.
Wy?ywienie: ?niadanie
Nocleg: lokalny hotel w Yokadouma

DZIEŃ 17

Yokadouma – Bertoua   /   
Drugi dzie? podró?y. Dzisiaj drogi powinny by? troch? w lepszym stanie, wi?c do Bertoua powinni?my dotrze? popo?udniem.
Wy?ywienie: ?niadanie
Nocleg: lokalny hotel w Bertoua

DZIEŃ 18

Bertoua – Yaounde   /   
Po s?niadaniu kontynuujemy nasza? podróz? do Jaounde. Po?nym popo?udniem powinnis?my byc? juz? na miejscu. Jest to nasz ostatni dzien? w Kamerunie. W hotelu lub w polskiej misji be?dzieli mieli do dyspozycji pokój, by wzia?c? prysznic przed czekaja?ca? nas podróz?a? do Europy. W Jaounde jest sierociniec prowadzony przez o.Dariusza Godaw?. To nasz drugi dom i zawsze ch?tnie zabieramy tam naszych turystów. Opowie?ci kameru?skie o.Darka s? mi?ym akcentem ko?cz?cym wypraw? do Kamerunu. Wieczorem moz?emy udac? sie? na kolacje?. Naste?pnie jedziemy na lotnisko i wracamy do Europy.

DZIEŃ 19

Warszawa   /   
Przylot do Warszawy w godzinach porannych (ok.10:00).

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w programie imprezy
- opiekę polskojęzycznego pilota podczas całej wyprawy

 • lokalnych, wykwalifikowanych przewodników

 • transfery: lotnisko-hotel-lotnisko

 • ZAKWATEROWANIE: wyszczególnione w programie imprezy

 • WYŻYWIENIE: wyszczególnione w programie imprezy

 • woda mineralna podczas trekkingu na północy
 • pośrednictwo wizowe w ambasadzie Kamerunu oraz RCA

 • TRANSPORT: mini bus, 4X4, pociąg oraz łódź

 • wszystkie wstępy do zwiedzanych obiektów oraz parków narodowych
 • program w Dzanga-Sangha (goryle, Dzanga Bai, Pigmeje)

 • tragarze podczas wędrówki w okolicach Poli

 • kucharz podczas wędrówek w okolicach Poli

 • ubezpieczenie turystyczne (KL, NNW i BP)

CENA NIE ZAWIERA:

 • - Przelotu na trasie: Warszawa – Doula, Jounde – Warszawa (ok.3000 PLN)

 • opłat wizowych: Kamerun – 120 EUR, RCA – 60 EUR

 • śpiworów (należy zabrać ze sobą)
-
 • dodatkowych posiłków i napoi

 • zwyczajowych napiwków dla przewodników, tragarzy itp.

 • nieobowiązkowego ubezpieczenia (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej i ubezpieczenia od chorób przewlekłych)

  WAŻNE: Wymagane szczepienie na żółtą febrę oraz polio
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

INNE Z TEJ KATEGORII

Wyprawy
polski pilot

Gabon z Sao Tome

Cena: 4200 EUR
Przelot: 3500 - 4800 PLN
Gabon, Sao Tome
Wyprawa do najprawdziwszej równikowej Afryki, do miejsc niezmiernie rzadko odwiedzanych przez turystów, gdzie spotkamy się z wielką życzliwością mieszkańców oraz dziką, nietkniętą ludzką ręką naturą. Gabon wielkością dorównujący Polsce, prawie w całości porośnięty jest tropikalną dżunglą, która dopiero w 2008 roku została przebyta przez ekipę National Geographic, pod przywództwem Michaela Fraya.

Partnerzy: