Ekspedycje
polski pilot

NIGER. Festiwal Gerewol

Cena:
3590 EUR
Przelot: ok.4000 PLN
Niger

Program

DZIEŃ 1

Warszawa/Berlin – Niamey   /   
Spotkanie z pilotem MK Adventure na lotnisku i wylot do Afryki przez jeden z europejskich portów lotniczych. Po przylocie do stolicy Nigru spotkanie z lokalnym przewodnikiem i transfer do hotelu.
Wy?ywienie: brak
Nocleg: hotel klasy turystycznej w Niamey

DZIEŃ 2

Niamey – Agadez   /   
Dzisiaj wstajemy bardzo wcze?nie i jedziemy na lotnisko. Lecimy do miasta Agadez. Po przylocie udajemy si? do hotelu lub na samodzielne spacery po mie?cie. Pod wieczór idziemy na targ zwierz?cy. Spotykaj? si? tutaj Tuaregowie i Fulbe, którzy przyprowadzaj? swoje byd?o, wielb??dy, kozy czy os?y. Niektórzy dobijaj? targów, a inni obserwuj?. Przez targ przewija si? setki osób, s?ycha? rozmowy w j?zyku tamaszek, fulfulbe czy hausa. Jest to niezwykle ciekawe miejsce.
Wy?ywienie: kolacja
Nocleg: hotel klasy turystycznej w Agadez

DZIEŃ 3

Agadez   /   
Dzisiejszy dzie? sp?dzamy na zwiedzaniu Agadez, zwanym “bram? pustyni”. Miasto powsta?o w X! wieku, ale rozwin??o si? dopiero w XV, gdy powsta? Su?tanat Air, a sam Agadez by? siedzib? su?atana. W historycznym centrum miasta krzy?owa?y si? szlaki handlu transsaharyjskiego. Znajduj? si? tutaj domostwa z gliny i bardzo dobrze zachowany zespó? budowli pa?acowych oraz wysoki na 27 metrów minaret ca?kowicie zbudowany z gliny suszonej na s?o?cu. Jest to najwy?sza taka budowla na ?wiecie. W 2013 roku Agadez wpisany zosta? na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: hotel klasy tursytycznej w Agadez

DZIEŃ 4

Agadez – Abalak – obóz przy Festiwalu Gerewol   /   
Dzisiaj opuszczamy pustynne tereny Agadez i wyruszamy na po?udnie w okolice miasta Abalak. S? to tereny sawannowe, idelane do wypasu byd?a Mbororo (Wodabee). Zanim dojedziemy na nasz kemping zatrzymamy si? w Abalak, które jest ostatnim wi?kszym miastem na naszej trasie. Po dotarciu na miejsce, gdzie odbywa si? festiwal rozbijamy nasze namioty. Podczas festiwalu mamy zapewnione 3 posi?ki dziennie.
Nocleg: namioty

DZIEŃ 5

Festiwal Gerewol   /   
Gerewol to festiwal odbywaj?cy si? raz w roku na terenie Nigru, Czadu i pó?nocy Kamerunu. Jest to rodzaj konkursu zwi?zanego z inicjacj? m?odych ch?opców i uzyskaniem przez nich statusu doros?ego m??czyzny. Kandydaci ta?cz? rami? w rami?, a delegacja m?odych dziewcz?t, wytypowanych przez Starszyzn?, wybiera najpi?kniejszego m??czyzn?. Pretendenci do tego zaszczytu, make up-em, wyrazem twarzy oraz ?piewem próbuj? przyci?gn?? uwag? dziewcz?t.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: namioty

DZIEŃ 6

Festiwal Gerewol   /   
Podczas dwóch dni sp?dzonych na festiwalu b?dziemy uczestniczy? w rytuale malowania, ta?ca i ?piewania. Odwiedzimy te? kilka ró?nych campów Mbororo.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: namioty

DZIEŃ 7

Abalak – Tahoua   /   
Dzisiaj rano sk?adamy swoje namioty i wyruszamy do Tahoua. Po drodze mija? b?dziemy liczne obozy Tuaregów. Zatrzymamy si? w Tablak, które jest uj?ciem wody pitnej.
Wy?ywienie: ?niadanie i kolacja
Nocleg: hotel klasy turystycznej w Tahoua

DZIEŃ 8

Tahoua – meczety Yaamy – Dogondoutchi   /   
Po ?niadaniu jedziemy do Dogondoutchi. Jest to niewielkie miasteczko, po?o?one oko?o 40 kilometrów od granicy z Nigeri?. Uczestniczymy tutaj w ta?cu op?tania, zwanym Bori. Jest to pradawny zwyczaj Hausa podczas którego m??czy?ni i kobiety wchodz? w trans i prosz? d?inów oraz swoich przodków o dobre ?niwa. Zanim dojedziemy do Dogondoutchi zatrzymamy si? w wiosce Yama i zwiedzimy jej suda?sk? architerktur?, ??cznie z kilkoma niewielkimi, ale bardzo interesuj?cymi meczetami.
Wy?ywienie: ?niadanie i kolacja
Nocleg: hostel

DZIEŃ 9

Dogondoutchi – Dosso – Niamey   /   
Po ?niadaniu opuszczamy Dogondoutchi i udajemy si? w drog? powrotn? do Niamey. Po drodze zatrzymujemy si? w miejscowo?ci Dosso, gdzie zobaczymy Pa?ac Djermakoye. Po wizycie w starym su?tanacie Dosso jedziemy dalej do Niamey zatrzymuj?c si? jeszcze w miejscu, gdzie spotykamy ostatnie w Afryce Zachodniej stada ?yraf. Po dotarciu do Niamey jedziemy do hotelu, by od?wie?y? si? przed czekaj?c? nas podró?? do Europy. Wieczorem transfer na lotnisko i wylot.
Wy?ywienie: ?niadanie i lunch

DZIEŃ 10

Berlin/Warszawa   /   
Powrót do Europy.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w programie imprezy
 • transfery lotnisko-hotel-lotnisko
 • opiekę polskiego pilota MK Adventure w trakcie całej wyprawy
 • noclegi w hotelach klasy turystycznej oraz w namiotach
 • wyżywienie: wyszczególnione w programie imprezy
 • uczestnictwo w festiwalu Gerewol
 • namioty i materace podczas spania na kempingach
 • transport samochodem 4x4
 • wszystkie pozwolenia i opłaty rządowe
 • przelot wewnętrzny na trasie Niamey – Agadez
 • ochrona w miejscach, gdzie będzie to wymagane
 • opiekę anglojęzycznego przewodnika/kierowcy
 • ubezpieczenie KL, NNW i BP
 • obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA:

 • biletu lotniczego Warszawa – Niamey – Warszawa lub Berlin – Niamey - Berlin
 • wizy do Nigru: 110 EUR
 • dodatkowych posiłków i napoi
 • zwyczajowych napiwków: 50 - 60 EUR
 • wydatków osobistych
 • dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia (od chorób przewlekłych, od rezygnacji z imprezy
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

Partnerzy: