Ekspedycje
polski pilot

Północ Kenii z Południowym Sudanem

Cena:
3890 USD
Przelot: ok.2700 PLN
Sudan Płd., Kenia

Wyprawa nad bajecznie turkusowe Jezioro Turkana, kolebkę ludzkości, odwieczne tereny wojowniczych i mało znanych plemion i do najmłodszego państwa świata - przepięknego, dzikiego i zupełnie nietkniętego turystycznie Południowego Sudanu. Czeka nas niesamowita przygoda w kraju, w którym ciągle żyją nieskażone cywilizacją plemiona i gdzie złoto i diamenty leżą kilka centymetrów pod stopami. Polecamy ten wyjazd wszystkim żądnym przygód oraz odkrywania miejsc, w których do tej pory bywali naprawdę nieliczni.

Program

DZIEŃ 1

Warszawa-Nairobi   /   
Spotkaninie z pilotem MK Adventure na lotnisku Ok?cie w Warszawie i przelot do Kenii przez jeden z europejskich portów lotniczych. Po przylocie spotkanie z przedstawicielem lokalnego biura i transfer do hotelu w Nairobi.
Wy?ywienie: brak
Nocleg: hotel w Nairobi

DZIEŃ 2

Nairobi - Jezioro Baringo   /   
Po ?niadaniu znosimy nasze baga?e do samochodu 4X4 i wyje?d?amy w kierunku Jeziora Baringo. W drodze zatrzymujemy si? przy punkcie widokowym, gdzie rozpo?ciera si? przepi?kny widok na Wielki Rów Afryka?ski. Po przyje?dzie nad jezioro i rozbiciu obozu p?yniemy na niewielk? wysepk? na której znajduje si? wioska plemienia Njemps. Mówi si?, ?e Njemps spokrewnieni s? z Masajami oraz plemieniem Samburu. Wioska, jak i ca?a wyspa jest niewielka. Przedstawiciel plemienia oprowadza nas po wiosce i opowiada o ?yciu i tradycjach Njemps. Wieczorem, z pok?adu ?ódki, obserwujemy licznie wyst?puj?ce w Baringo hipopotamy, krokodyle oraz ró?ne gatunki ptaków.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Robert’s Campsite/ Namioty (mo?liwa dop?ata do pokoju)

DZIEŃ 3

Jezioro Baringo - Marich Pass   /   
Jemy wczesne ?niadanie i wyruszamy dalej na pó?noc Kenii. Droga nie jest dobra, dost?pna tylko dla samochodów 4X4 i wytrwa?ych podró?ników?! Za to widoki s? przepi?kne. Zanim dotrzemy do Marich Pass mijamy Kinyang (ziemie ludu Pokot), Dolin? Kerio oraz wzgórza Cherangani. Pó?nym popo?udniem docieramy na nasz kemping.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: namioty w Marich Pass

DZIEŃ 4

Marich Pass - Lodwar   /   
Dzisiaj jedziemy jeszcze dalej na pó?noc, do najwi?kszego miasta w pó?nocno-zachodniej Kenii: Lodwar. Miasto jest stolic? drugiego co do wielko?ci w Kenii powiatu Turkana. Droga do Lodwar wiedzie przez nieko?cz?ce si? równiny i busz.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: pokoje w Turkana Women Conference Centre.

DZIEŃ 5

Lodwar - Eliye Springs   /   
Dzisiejszy dzie? sp?dzamy na eksplorowaniu okolicy. W drodze do Eliye Springs odwiedzimy jedn? z wiosek plemienia Turkana. Plemi? Turkana, podobnie jak Masajowie i Samburu zachowali tradycyjny styl ?ycia. Rdze? kultury Turkana stanowi byd?o. Przemieszczaj? si? z miejsca na miejsce w poszukiwaniu dobrych pastwisk i wody dla swoich zwierz?t. Po odwiedzeniu wioski jedziemy na kemping, po?o?ony w przepi?knej oazie nad brzegiem jeziora Turkana - Eliye Springs.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: chatki Turkana

DZIEŃ 6

Eliye Springs - Kakuma - Oropoi   /   
Po ?niadaniu wyruszamy w drog? do Oropoi. Po drodze mijamy licz?ce oko?o 60 000 mieszka?ców miasto Kakuma. Po przyje?dzie do Oropoi odwiedzamy wiosk? plemienia Pokot. Plemi? Pokot to koczowniczy pasterze w du?ej mierze zale?ni od swojego inwentarza. ?ycie w tak trudnym terenie oraz brak czystej wody prowadzi czasami do konfliktów z s?siaduj?cymi plemionami Turkana czy Randille. Jednak Pokoci to pi?kni i spokojni ludzie walcz?cy przede wszystkim o przetrwanie w tych trudnych warunkach.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: namioty w Oropoi

DZIEŃ 7

Oropoi - Lokichokio   /   
Rano zwijamy nasz obóz i jedziemy do Lokichokio. Po drodze mo?emy zatrzyma? si? w kolejnej wiosce plemienia Turkana. Po dotarciu do Lokichokio mamy czas wolny. Mo?liwe spacery po mie?cie lub odpoczynek w hotelowym pokoju.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Hotel California

DZIEŃ 8

Lokichokio - Kapoeta (Po?udniowy Sudan)   /   
Po ?niadaniu jedziemy do Nadapal, na granic? z Sudanem Po?udniowym i dalej do Kapoeta. Z Lokichokio do Kapoeta jest oko?o 120 km, ale bior?c pod uwag? czas, który mo?emy sp?dzi? na granicy, na przejazd przeznaczyli?my ca?y dzie?. Po dotarciu do Kapoeta kwaterujemy si? w Mango Camp – najlepszym (i jak dla nas jedynym!) hotelu w okolicy. Miejsce jest bardzo przyjemne i pi?knie po?o?one. W Mango Camp relaksujemy si? i ?adujemy baterie na kolejne 2 dni, które sp?dzimy w namiotach.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Mango Camp (pokoje)

DZIEŃ 9

Kapoeta - Riwoto (wioski plemienia Toposa)   /   
Jemy ?niadanie i wyruszamy na spotkania z cz?onkami plemienia Toposa. W wioskach Toposa sp?dzimy ca?y dzie? poznaj?c ich tradycje i codzienne ?ycie. Toposa znani s?, jako wielcy wojownicy i z?odzieje byd?a. Podczas wojny domowej s?u?yli zarówno w armiach pó?nocnego, jak i po?udniowego Sudanu. AK 47, które s?u?y?o im wtedy do walki, dzisiaj s?u?y im do kradzie?y.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: namioty

DZIEŃ 10

Riwoto - Karakumuje – Mogos (Plemiona Toposa i Jie)   /   
Dzisiaj sp?dzimy kolejny dzie? w?ród mieszka?ców okolicznych wiosek. Poza plemieniem Toposa odwiedzimy wiosk? plemienia Jie, którzy z Toposa ?yj? w przyja?ni. Obie grupy etniczne przyby?y do Sudanu Po?udniowego z Ugandy. Maj? podobne tradycje i styl ubierania si?.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: namioty

DZIEŃ 11

Mogos - Kapoeta   /   
Dzisiejszy poranek sp?dzamy na spotkaniach z kolejnymi przedstawicielami plemienia Toposa i Jije. Nast?pnie wracamy do Kapoeta, do Mango Camp. B?dziemy mie? czas na porz?dny prysznic i odpoczynek.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Mango Camp (pokoje)

DZIEŃ 12

Kapoeta – granica z Keni? - Lodwar   /   
Po ?niadaniu opuszczamy Kapoeta i wracamy do Kenii. Jedziemy t? sam? drog?: przez Lokichokio, a? do Lodwar. Po przyje?dzie kwaterujemy si? w pokojach.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: pokoje w Turkana Women Conference Centre.

DZIEŃ 13

Lodwar - Nairobi   /   
Dzisiejszy poranek sp?dzamy nie?piecznie. Mo?emy wybra? si? na spacer po okolicy. Popo?udniem jedziemy na lotnisko, sk?d samolot zabierze nas do Nairobi. Po przylocie jedziemy do hotelu.
Wy?ywienie: ?niadanie
Nocleg: hotel w Nairobi

DZIEŃ 14

Nairobi – Warszawa   /   
To ju? nasze ostatnie chwile w Afryce. Je?li wylot do Europy mamy w godzinach wieczornych mo?emy uda? si? na jedn? z wycieczek fakultatywnych, np. do sieroci?ca sloni David Sheldric Wildlife Trust, Muzem Karen Blixen czy Centrum ?yraf.
Nast?pnie transfer na lotnisko i wylot do Europy.
Wy?ywienie: ?niadanie

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w programie imprezy
 • pośrednictwo wizowe w Ambasadzie Południowego Sudanu w Berlinie
 • transfery lotnisko-hotel-lotnisko
 • 2 noce w Nairobi w hotelu Gracia Gardens Hotel ze śniadaniem lub w razie braku miejsc innym o takich samym standardzie
 • Noclegi: wyszczególnione w programie imprezy
 • sprzęt kempingowy: namioty 3-osobowe (2 osoby w namiocie), materace, krzesła
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie (poza Nairobi)
 • 1 litr wody/ osobę / dzień
 • opiekę anglojęzycznego przewodnika / kierowcy
 • opiekę pilota MK Adventure
 • serwis kucharza w trakcie całej wyprawy
 • przelot na trasie Lodwar – Nairobi
 • ubezpieczenie Flying Doctors
 • ubezpieczenie NNW, KL i BP
 • obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA:

 • biletu lotniczego Warszawa-Nairobi-Warszawa
 • wizy do Kenii (50 USD), płatnej na lotnisku w Nairobi oraz opłaty wizowej do Sudanu Południowego (100 USD)
 • opłat za wstępy do odwiedzanych wiosek (20-30 USD / osobę / wioskę)
 • śpiworów
 • nieobowiązkowego, dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych i rezygnacji z imprezy turystycznej
 • napojów i dodatkowych posiłków
 • zwyczajowych napiwków dla kierowcy i kucharza
 • wydatków osobistych
 • dopłata do pokoju jednoosobowego: 150 USD
 • dopłata do pokoju w Robert’s Camp: 40 USD
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

INNE Z TEJ KATEGORII

Ekspedycje
polski pilot

Sudan Południowy

Cena: 3700 EUR
Przelot: 3200 - 4700 PLN
Sudan Płd.
Niezwykła wyprawa do najmłodszego państwa świata - przepięknego, dzikiego i zupełnie nietkniętego turystycznie Południowego Sudanu. Czeka nas niesamowita przygoda w kraju, w którym ciągle żyją nieskażone cywilizacją plemiona, gdzie złoto i diamenty leżą kilka centymetrów pod stopami, a przejechanie 100 kilometrów drogi zajmuje zwykle kilka dni. Samochodami terenowymi, w stylu Camel Trophy, przedzierać się będziemy przez gęsty busz i dzikie góry.
Ekspedycje
polski pilot

Gabon.Parki Narodowe Moukalaba Doudou i Loango

Cena: 4440 EUR
Przelot: ok.3700 PLN
Gabon
Czas: 14 dni
17.08.20 - 30.08.20
Podczas tej wyprawy poznajemy naturalne piękno dwóch parków narodowych Gabonu. Moukalaba Doudou słynie głównie z wielkiej ilości małp naczelnych, a Loango z występowania słoni leśnych, bawołów, antylop i goryli, które możemy spotkać nawet na plaży! Oba parki będziemy odkrywać częściowo pieszo i częściowo łodziami. Czeka nas także dość długi, bo 18 kilometrowy trekking w który wybierzemy się wspólnie z tragarzami. Miejsce do którego idziemy zarezerwowane jest tylko dla wytrwałych turystów. Goryle, słonie leśne, udział w rutuale bwiti i pobyt w najdzikszych miejscach Gabonu to tylko niektóre atrakcje tej wyprawy...

Partnerzy: