Ekspedycje
polski pilot

Sudan Południowy

Cena:
3700 EUR
Przelot: 3200 - 4700 PLN
Sudan Płd.

!!WYPRAWA POTWIERDZONA!!
Niezwykła wyprawa do najmłodszego państwa świata - przepięknego, dzikiego i zupełnie nietkniętego turystycznie Południowego Sudanu. Czeka nas niesamowita przygoda w kraju, w którym ciągle żyją nieskażone cywilizacją plemiona, gdzie złoto i diamenty leżą kilka centymetrów pod stopami, a przejechanie 100 kilometrów drogi zajmuje zwykle kilka dni. Samochodami terenowymi, w stylu Camel Trophy, przedzierać się będziemy przez gęsty busz i dzikie góry.

Zobaczymy kopalnie złota, ukryte w górach malownicze wioski oraz egzotyczne i dzikie plemiona. Polecamy ten wyjazd wszystkim żądnym przygód oraz odkrywania miejsc, w których do tej pory bywali naprawdę nieliczni.

minimalna liczba uczestników przy której wyjazd jest realizowany to 6 osób
przyjmujemy zgłoszenia - Rezerwacja - kontakt@mkadventure.pl

Program

DZIEŃ 1

Warszawa – Juba   /   
Wylot z mi?dzynarodowego lotniska Chopina w Warszawie. Do stolicy Sudanu Po?udniowego polecimy z dwiema przesiadkami: jedn? w Europie, drug? w Afryce. W Jubie l?dujemy kolejnego dnia.

DZIEŃ 2

Juba   /   
Po przylocie za?atwiamy formalno?ci na lotnisku a nast?pnie udajemy si? zakwaterowa? w hotelu. Ca?y dzisiejszy dzie? po?wi?cony b?dzie na odpoczynek po trudach podró?y oraz zwiedzanie stolicy Po?udniowego Sudanu.
Zakwaterowanie: hotel Rainbow
Wy?ywienie: we w?asnym zakresie

DZIEŃ 3

Juba – Kraina plemienia Mundari – Juba   /   
Po ?niadaniu opuszczamy stolic? i wyruszamy w kierunku pó?nocnym, w stron? miasta Terakeka. Wkrótce opuszczamy g?ówn? drog? i dalej przedzieraj?c si? przez busz docieramy do pierwszych wiosek plemienia Mundari. Plemi? to jest najbardziej rdzenn? i wiern? tradycji grup? etniczn? w Sudanie Po?udniowym. W jednej z wiosek urz?dzimy sobie piknik i zjemy obiad. Wielce prawdopodobne, ?e b?dziemy mieli równie? okazj? zobaczy? niezwykle popularn? w tym regionie ceremoni? zapasów.
Zakwaterowanie: namioty
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja

DZIEŃ 4

Juba – Torit   /   
Dzisiaj wstajemy do?? wcze?nie i jemy ?niadanie. Czeka na ca?y dzie? jazdy po bezdro?ach. Udajemy si? w kierunku wschodnim, do Torit, le??cego w Prowincji Wschodnia Equatoria. W Sudanie Po?udniowym praktycznie nie istnieje ?adna sie? dróg, a wiele z tych które s? pozostawiaj? naprawd? wiele do ?yczenia. Dlatego dzisiaj musimy nastawi? si? na naprawd? mocne doznania. Trudy podró?y wynagrodz? nam egzotyczne widoki i ?wiadomo??, ?e tak naprawd? jedziemy przez kraj zupe?nie nietkni?ty turystycznie. Bia?y cz?owiek w tych okolicach to ekstremalnie rzadki widok. Jad?c do Torit zobaczymy te? wiele „pami?tek” po zako?czonej tu niedawno krwawej wojnie domowej. Porzucone czo?gi nadal nie pozwalaj? zapomnie?, co si? tutaj dzia?o. Obiad zjemy w drodze, w formie pikniku. Po dotarciu na miejsce udamy si? na lokalny bazar rozprostowa? troch? ko?ci po ca?ym dniu w samochodzie.
Zakwaterowanie: hotel w Torit
Wy?ywienie: ?niadanie i obiad

DZIEŃ 5

Torit - Kapoeta – Po?udniowe i centralne terytorium Toposa – Kapoeta   /   
Po ?niadaniu jedziemy na spotkanie z plemieniem Toposa. B?dziemy mieli okazj? zapozna? si? z codziennym ?yciem cz?onków plemienia, pozna? ich obrz?dy oraz tradycje. Niewykluczone, ?e uda si? nam tak?e dotrze? do jednej z ma?ych kopalni z?ota. B?dzie to naprawd? unikalna okazja do poznania ludzi, dla których znany nam ?wiat jest naprawd? bardzo ma?o istotny. Powrót na nocleg do Kapoeta.
Zakwaterowanie: Mango Camp
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja

DZIEŃ 6

Kapoeta – Pó?nocne terytorium Toposa – Kapoeta   /   
Rozpoczynamy nasz drugi dzie? po?wi?cony na eksploracj? Krainy plemienia Toposa. Dzisiaj b?dzie to pó?nocne terytorium zamieszkane przez t? grup? etniczn?. Jemy ?niadanie i ruszamy w drog?. Od razu rzuca nam si? w oczy, ?e tereny te nie by?y miejscem walk. Nie znajdziemy te? tutaj kopalni z?ota czy placówek misyjnych. W planach na dzisiejszy dzie? mamy spotkania z miejscowymi wodzami Toposa oraz bliskie zapoznanie si? z miejscowym stylem ?ycia. Obiad zjemy w formie pikniku, w jednej z wiosek Toposa.
Zakwaterowanie: Mango Camp
Wy?ywienie: ?niadanie i obiad

DZIEŃ 7

Kapoeta – Terytorium ludu Boya – Torit   /   
Opuszczamy Kapoeta i jedziemy do Torit wzd?u? drogi prowadz?cej do Juby. Przez g?sty busz docieramy do wiosek plemienia Boya, malowniczo po?o?onych pomi?dzy niewielkimi wzgórzami. Plemi? Boya jest praktycznie ca?kowicie nieska?one cywilizacj?. ?yje tak jak ich przodkowie przed wiekami, w wi?kszo?ci nie u?ywaj?c nawet ?adnych okry? wierzchnich. W jednej z wiosek zatrzymamy si? na obiad. Pó?nym wieczorem docieramy do Torit.
Zakwaterowanie: hotel w Torit
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja

DZIEŃ 8

Torit – Terytorium ludu Lotuko – Torit   /   
Po ?niadaniu udamy si? na zwiedzanie okolicznych wiosek plemienia Lotuko. Plemi? to jest dominuj?c? grup? etniczn? w tym rejonie Sudanu Po?udniowego. Zwiedzimy kilka przepi?knie po?o?onych wiosek, ulokowanych po?ród wzgórz i ska?.
Zakwaterowanie: hotelu w Torit
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja

DZIEŃ 9

Torit – Terytorium ludu Imatong – Juba   /   
?niadanie, a po nim otoczeni malownicz? sceneri?, wyruszamy na spotkanie z niezwykle przyjaznym plemieniem Imatong. Kraina Imatong to dziewicza d?ungla, skalne urwiska i dzikie góry, ci?gn?ce si? a? do granicy z Ugand?. Najwy?szy szczyt mierzy 3 187 m.n.p.m. (Mount Kinyeti) i jest najwy?sz? gór? Sudanu Po?udniowego. Na obiad powracamy do Torit. Po obiedzie rozpoczynamy powrót do stolicy. Przyjazd do Juby w godzinach popo?udniowych.
Zakwaterowanie: hotel Rainbow w Jubie
Wy?ywienie: ?niadanie i obiad

DZIEŃ 10

Juba – Warszawa   /   
?niadanie w hotelu. Nast?pnie w zale?no?ci od godziny wylotu, transfer na lotnisko i powrót do Europy. W Warszawie b?dziemy dopiero nast?pnego dnia.
Wy?ywienie: ?niadanie

CENA ZAWIERA:

- uczestnictwo w programie wyprawy
- anglojęzyczny przewodnik / antropolog znający lokalne plemiona i ich obyczaje
- opiekę polskiego pilota MK Adventure
- pośrednictwo w uzyskaniu wizy do Sudanu Południowego
- wiza do Sudanu Południowego (100 USD)
- wszystkie transfery
- zakwaterowanie: wyszczególnione w programie
- wyżywienie: wyszczególnione w programie imprezyi
- Wyposażenie kempingowe: namioty z materacami,poduszkami, krzesła, stół
- opłaty za wstęp do wiosek odwiedzanych plemion
- ubezpieczenie KL, NNW i bagaż podróżny na czas wyprawy

CENA NIE ZAWIERA:

- biletu lotniczego Warszawa-Juba-Warszawa
- dodatkowych posiłków i napoi
- dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia (od chorób przewlekłych, rezygnacji z wyprawy)
wydatków osobistych
- zwyczajowych napiwków (50 - 75 USD / osobę)
- opłaty za pozwolenie na podróżowanie po kraju

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies